Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Eldrivna rullstolar och skotrar, krav och provningsmetoder ISO-EN 12184:2014                       

 

            

Klassificering, prestanda och krav enligt ISO-EN 12184:2014

Alla tester utförs med en testdocka på 100 kg.

Egenskap Förklaring Klass A Klass B Klass C
Max längd, mm Max tillåtna yttermått, längd 1200 1400 -
Max bredd,mm Max tillåtna yttermått, bredd 700 700 800
Vändradie, mm Max utrymme som krävs för att vända stolen 2000 2800 -
Statisk stabilitet Godkänd minsta lutning som stolen skall stå still i alla riktningar på ett lutande plan 6 gr 9 gr 15 gr
Dynamisk stabiitet Godkänd minsta lutning som stolen skall kunna köras/vändas på ett lutande plan 3 gr 6 gr 9 gr
Lutning Testad lutning som stolen kan framföras i 3 gr 6 gr 10 gr
Frigång min, mm Minsta godkända avstånd mellan stolens lägsta punkt och underlaget 30 60 80
Hindertagning, mm Minsta höjd på hinder som stolen skall kunna köras över 15 50 100
Ground unevenness, mm * Möjlighet att köra på ojämnt underlag, min höjdskillnad till ett av hjulen 10 30 50
Körsträcka min, km Minimun teoretisk körsträcka vid kontinuerlig körning under optimala förhållanden 15 25 35

* kan ej testas på trehjuliga elrullstolar

Tillbaka till inledning om elrullstolar

Till information om sortimentet


 

 

Uppdaterad: 2016-01-27
Mattias Sundkvist, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service