Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Livsmedel för speciella medicinska ändamål, pumpar och tillbehör

Vuxna


Näringsdrycker
Sondnäring
Energimoduler
Sjukdomsspecifik näring
Övrig näring

Barn


Näringsdrycker
Sondnäring
Modersmjölkersättning
Sjukdomsspecifik näring

Övrig näring

Pumpar


Pumpar
Tillbehör till pumpar
Aggregat och sonder
Sprutor och knappar

Tillbehör Nestlé

 Sortiment
 

    Rekommenderade produkter = upphandlad produkt med lägst pris. De rekommenderade produkterna är utvalda för att täcka de vanligast förekommande behoven och rekommenderas att förskrivas i första hand.
  Andrahandsval  = upphandlad produkt med högre pris. Dessa produkter bör förskrivas vid specifika behov och då de rekommenderade produkterna inte uppfyller behoven.

 

Kontaktuppgifter och mer information Regelverket Hjälpmedel Jönköpings län

 


   Ersättningskedjor         Hjälpmedelscentralens
konsulenter
  Hjälpmedelscentralens kundservice

När du förskriver ett hjälpmedel kan du få en likvärdig produkt. Du får då en äldre produkt med samma funktion oftast till ett betydligt lägre pris.
Om det aktuella hjälp-
medlet inte passar ber vi dig
ta kontakt med vår kundservice för fortsatt dialog.

 

Om du har speciella frågor om produktområdet eller behöver diskutera en brukares behov kan du kontakta våra konsulenter direkt.

Hjälpmedelscentralens konsulenter

 

010-242 87 00

Öppettider:
Måndag - torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 16.00

hjalpmedelscentralen@rjl.se

Uppdaterad: 2018-06-07
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service