Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Kommunikation och kognition

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-06-19
Pernilla Volmevik Lundberg, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service