Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Träning, vård och behandling

 

   Andning och cirkulation

 • Cough assist
 • Cpap
 • Bipap
 • PEP-mask
 • Slemsug
 • Pulsoximeter
 • Nebulisatorer/Inhalatorer
 • Anpélarm 
 

 

 Medicinhantering
och
tester 

 • Medicinhantering
  (doseringshjälpmedel)
 

 

   Hjälpmedel vid
behov av infusion
och näring 

 • Infusionspumpar
 • Infusionsställ
 • Livsmedel för speciella
  medcinska ändamål,
  pumpar och tillbehör 

 

Stimulatorer

 • Inkontinens
 • Sinnesstimulerande täcken
 • Smärtlindring (TENS)
 

Ödem och sårbehandling
 

 • Kompressionsutrustining 
 • Madrasser
 • Pneumatisk
  undertrycksbehandling
  Övrig hjälpmedel
för träning, vård
och behandling
 • Höftskyddsbyxor 
 • Träningshjälpmedel
 • UVB-behandling

 

 


 

   Hjälpmedelscentralens
kundservice
  Hjälpmedelscentralens
konsulenter
  Ersättningskedjor

Beställningar och allmänna produktfrågor.

010-242 87 00

Öppettider:
Måndag - torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 16.00

hjalpmedelscentralen@rjl.se

 

Om du har speciella frågor om produktområdet eller behöver diskutera en brukares behov kan du kontakta våra konsulenter direkt.

Hjälpmedelscentralens konsulenter

 

När du förskriver ett hjälpmedel kan du få en likvärdig produkt. Du får då en äldre produkt med samma funktion oftast till ett betydligt lägre pris.
Om det aktuella hjälp-
medlet inte passar ber vi dig
ta kontakt med vår kundservice för fortsatt dialog.

 

 

Uppdaterad: 2017-06-05
Mats Uddemar, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service