Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Minne, tid och planering


Regelverket Hjälpmedel Jönköpings län, Kognition och kommunikation

 

 

Enkelt
tidshjälpmedel

 

 

 

Auditivt
tidshjälpmedel

 

 

Visuellt tidshjälpmedel

 

 

Hjälpmedel för medicinhantering 

             

 

Handhållet
tids-och planeringshjälpmedel

 

 

 

Programvara

 

 

Hjälpmedel
för dygnsorientering

   

 

 


 
Leveranstid

    Högprioriterad lagervara på HMC = levereras alltid med nästa turbil.
  Lagervara på HMC = levereras oftast med nästa turbil.
  Beställningsvara = beställes från leverantör = leverantörens leveranstid enl avtal.

 Enkelt tidshjälpmedel 60 min

Tiden visualiseras genom att en röd skiva försvinner allt eftersom tid passerar. När den röda skivan är borta är tiden över och klockan larmar med en kort ljudsignal.

                       Time Timer Pocket

 
Benämning Art. nr  
Time Timer Pocket 45123  
Avtal: RJL 2016/1374
Period: 20170901 - 20190831 
 

Ersätts av: Timstock och övriga enkla tidshjälpmedel. Observera att tidshjälpmedel med olika tidsenheter kan finnas som ersättare. Om inte det föreslagna uppfyller behoven - kontakta kundservice.
Leverantör: Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Informationsblad: Time Timer Pocket
Bruksanvisning: Time Timer Pocket

 

 


 
Enkelt tidshjälpmedel 20 min

Timstock MDD är ett tidshjälpmedel som visuellt räknar ner tid med hjälp av röda lysdioder. När tiden passerar släcks lamporna en efter en till dess att tiden är slut och då blinkar och larmar Timstock MDD.

                   Timstock MDD

 
Benämning Art. nr  
Timstock MDD 46512  
Avtal: RJL 2016/1374
Period: 20170901 - 20190831 
 

Ersätts av: Timstock av äldre modell. Om inte det föreslagna uppfyller behoven - kontakta kundservice.
Leverantör: Funktionsverket AB www.funktionsverket.se
Informationsblad: Timstock MDD
Bruksanvisning: Timstock MDD

 

 Auditivt tidshjälpmedel

En talande klocka med många möjligheter. Klockan visar och talar om veckodag, tid på dygnet, klockslag, datum, månad och år. Läs in personliga meddelanden i klockan, som larmar och spelas upp vid önskad tid.

      Memo Messenger

 
Benämning Art. nr  
Memo Messenger 30716  
Avtal: RJL 2016/1374
Period: 20170901 - 20190831
   

Leverantör: Abilia www.abilia.com
Informationsblad: Memo Messenger
Bruksanvisning: Memo Messenger
Snabbguide: Memo Messenger

 


Visuellt tidshjälpmedel

En planeringstaval som visar tiden m.h.a. ljuspelare. Whiteboardtavlan är magnetisk och kan anpassas med text, symboler och bilder. MEMOdayplanner ger struktur över dygnet och god översikt över användarens aktiviteter. De olika färgerna på ljuspelarna gör det enkelt att se om det är dag eller natt. Det finns möjlighet att ställa larm.

                  Memo Dayplanner

 
Benämning Art. nr  
Memo Dayplanner 40036  
Avtal: RJL 2016/1374
Period: 20170901 - 20190831
   

Ersätts av: Tidigare versioner av Memo Dayplanner
Leverantör: Abilia www.abilia.com
Informationsblad: Memo Dayplanner
Bruksanvisning: Memo Dayplanner

 


Handhållet tids- och planeringshjälpmedel

Handi är ett tids- och planeringshjälpmedel med en handdator som plattform. För att öka självständighet och delaktighet kan personer med kognitiva funktionshinder behöva stöd för att hantera abstrakta begrepp, skapa struktur och sammanhang.

             Handi socket

 
Benämning Art. nr  
Handi socket 21377  
Avtal: RJL 2016/1374
Period: 20170901 - 20190831
   

Ersätts av: Tidigare versioner av Handi Socket
Leverantör: Abilia www.abilia.com
Informationsblad: Handi socket
Bruksanvisning: Handi socket
Funktionsbeskrivning: Handi socket

 

 

 Programvara

Applikationspaket med Handi-funktioner för installation i egen Android-telefon.

 

          Handi5 SW

 
Benämning Art. nr  
Handi5 SW 40259  
Avtal: RJL 2016/1374
Period: 20170901 - 20190831
   

Ersätts av: Tidigare versioner av Handi SW
Leverantör: Abilia www.abilia.com 
Produktblad: Handi5 SW
Bruksanvisning: Handi5 SW
 

 

 

Hjälpmedel för dygnsorientering

Memo Day visar på en tydlig display tid, veckodag, datum och vilken del av dygnet det är. Man kan också få texten uppläst. Memo Day bör placeras på en central plats i hemmet. Den ansluts till ett vägguttag med medföljande laddare. Memo day är enkel att ställa in för användarens behov. Vid strömavbrott försvinner texten, men Memo Day fungerar som vanligt när strömmen är tillbaka. Ställer automatiskt om för sommar- och vintertid.

 

             Memo Day

 
Benämning Art. nr  
Memo Day 45263  
     

Ersätts av: "Elektronisk kalender Natt- o Dagkalendern" samt "Elektronisk kalender Natt- o Dagkalendern med bild"
Leverantör: Abilia www.abilia.com
Bruksanvisning:  Memo Day.pdf
 

 

 

 

Hjälpmedel för medicinhantering

Careousel MK3 är en automatisk och lättanvänd medicindoserare som påminner brukaren genom ljudsignal och/eller blinkande lampa när det är dags att ta sin medicin. Den programmeras på ett enkelt sätt och matar sedan fram rätt dos vid rätt tid. Övrig medicin är då inte tillgänglig. Medicinkassett med 28 fack. Maximalt antal dagliga på- minnelsetidpunkter är 28. Medicinen tas genom att Careousel vänds upp-och-ner och medicinen hälls ut i handen eller en skål. Denna manöver stänger också av larmsignalen. 

 

             Careousel MK3

 
Benämning Art. nr  
Careousel MK3 31421  
     

Leverantör: Posifon AB www.careousel.se
Bruksanvisning:  Careousel MK3.pdf

 

 


 

   Hjälpmedelscentralens
kundservice
  Hjälpmedelscentralens
konsulenter
  Ersättningskedjor

Beställningar och allmänna produktfrågor.

010-242 87 00

Öppettider:
Måndag - torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 16.00

hjalpmedelscentralen@rjl.se

 

Om du har speciella frågor om produktområdet eller behöver diskutera en brukares behov kan du kontakta våra konsulenter direkt.

010-242 87 04

 

När du förskriver ett hjälpmedel kan du få en likvärdig produkt. Du får då en äldre produkt med samma funktion oftast till ett betydligt lägre pris.
Om det aktuella hjälp-
medlet inte passar ber vi dig
ta kontakt med vår kundservice för fortsatt dialog.

 

Uppdaterad: 2018-04-10
Mats Uddemar, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service