Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Vi erbjuder

Hjälpmedelscentralen i Jönköping är en resurs för hela länet. Vi vänder oss till dem som förskriver hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel inom områdena diabetes, inkontinens, nutririon och stomi i Region Jönköpings län och i länets kommuner och till brukare.

Kundservice

Vår kundservice tar emot många samtal varje dag. Vi hjälper arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, dietister och annan vårdpersonal att välja rätt hjälpmedel, ger råd om produkter och tar emot beställningar. Det finns också möjlighet för patienterna att beställa förbrukiningshjälpmedel via vårdguidens e-tjänster 1177.

Rådgivning

Våra hjälpmedelskonsulenter, dietister och sjuksköterskor har djup produktkunskap inom respektive område och ger individuella råd. Rådgivning medför ingen kostnad varken för patient eller vårdenhet.

Utprovning

Utprovning av hjälpmedel är en viktig del av vår verksamhet och handlar om allt från rullstolar till handdatorer och livsmedel för speciella medicinska ändamål. Målet är att ge den som behöver hjälpmedel möjlighet att vara aktiv. Utprovning medför ingen kostnad varken för patient eller vårdenhet.

Se filmen, riktad till dig som förskrivare, som beskriver hur utprovningen går till:

Information med bildstöd, för patienter, om hur en utprovning går till finns här.
Filmklipp om utprovningen, för patienter, finns här.

För att komma till oss på en utprovning skickar du som förskrivare en remiss till Hjälpmedelscentralen. Remissunderlagen hittar du här. Cosmicanvändare sänder oss dessutom en konsultationsremiss via Cosmic och kan scanna in remissunderlaget i Cosmic. Du som arbetar inom kommunen skickar in remissunderlaget per post. För att konsulenten ska kunna planera och utföra utprovningen så bra som möjligt för patienten, är det noga att alla relevanta uppgifter fylls i och att underlaget är komplett - och först då påbörjas ärendet från vårt håll. Vi vill särskilt be dig tänka till kring uppgifterna om "problem som ska åtgärdas" och "mål med åtgärden" och fylla i dessa med tanke på konkreta mål för patienten.

Specialanpassning

Utbudet av hjälpmedel är stort, men ibland behöver man bygga om dem för att de ska passa särskilda behov. Hjälpmedelscentralens personal är den enda i länet som har tillstånd från Läkemedelsverket att utföra specialanpassningar av produkter.

Produktkunskap

Vårt sortiment bestäms i samarbete med sortimentsgrupperna. Där ingår yrkesgrupper med olika specialkompetenser. Vi har ett stort antal olika hjälpmedel, alltifrån rollatorer, sängar och sittdynor till nutritionspumpar och programvara till datorer.

Reparationer

Vi reparerar trasiga hjälpmedel. Varje år utför hjälpmedelscentralens tekniker flera tusen reparationer, både i vår verkstad och på plats i hemmen.

Återanvändning

En del hjälpmedel används under kort tid. De hjälpmedel som inte längre används ska lämnas tillbaka till hjälpmedelscentralen. Mellan 75-80% av de hjälpmedel som lämnas ut är använda av minst en person innan. Vi rengör, reparerar och kontrollerar funktionen. På så sätt värnar vi om patientsäkerhet och miljö samtidigt som vi hushåller med skattepengar.

Patientsäkerhet

Patientsäkerheten är viktig, lagstiftningen ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Alla hjälpmedel kontrolleras och registreras i ett IT-stöd. Registret gör produkterna spårbara så att vi alltid vet var produkterna finns och vad som gjorts med dem. 

Logistik

Vi köper in hjälpmedel för omkring 120 miljoner kronor varje år. Hjälpmedelscentralen ansvarar för inköp, lagerhållning och distribution av hjälpmedel. Minst två gånger i veckan körs hjälpmedel ut till drygt 30 olika ställen inom kommunerna och till sjukhusen. Länets vårdcentraler får leverans en gång per vecka. Sängar och madrasser levereras hem och monteras på plats. Livsmedel levereras direkt hem eller till ett utlämningsställe via en upphandlad distributör.

Utbildning

Hjälpmedelscentralen arrangerar omkring 30 utbildningar per år. Utbildningarna vänder sig till dem som förskriver hjälpmedel.

 

Ladda hem

Informationsfolder Hjälpmedelscentralen (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-06-19
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service