Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Kvalitetssäkring

Hjälpmedelscentralen har under många år arbetat med kvalitetssäkringssystem baserat på IS0 9001:2008.

Det innebär att vi har fastställda rutiner för en stor del av vårt arbete. För dig som kund betyder det att du vet vad du kan vänta dig. Om vi misslyckas följer vi upp det och försöker bättra oss till nästa gång.

Vi har satt upp mål för till exempel leveranser, väntetider, kurser med mera. Ett ständigt förbättringsarbete pågår.

Hjälpmedelscentralens kvalitets och miljöpolicy skall tjäna som ett rättesnöre i samtliga medarbetares arbete inom hjälpmedelsverksamheten. Den skall utgöra en "norm" för vad som förväntas och hur alla skall uppträda i olika situationer.

Kvalitets- och miljöpolicy

HMC skall i alla patient-, kund- och leverantörskontakter uppfattas som en kvalificerad verksamhet som motsvarar patientens och kundens behov, på ett sätt som ger bästa möjliga resultat för patienten och kunden med hög tillgänglighet och god resurshushållning för huvudmännen.

  • Varje medarbetare representerar, i alla arbetsuppgifter som utförs, Hjälpmedelscentralen som helhet.
  • Varje medarbetare tar ansvar för att respektive arbetsuppgift utförs professionellt.
  • Vår arbetsplats skall präglas av respekt och förtroende för varandra och våra kunder och patienter.
  • Alla medarbetare skall vara lyhörda för kundernas önskemål och vidta åtgärder enligt gällande rutiner och befogenheter.
  • Vi skall kontinuerligt arbeta med utveckling av kompetens, kvalité och organisation.
  • Alla medarbetare skall ha god kännedom om och följa landstingets och förvaltningens miljöpolicy i tillämpliga delar.
  • Alla medarbetare skall aktivt bidra till att effektiv återanvändning av hjälpmedel sker på ett kostnadseffektivt sätt med minsta möjliga påverkan på miljön.

Med hänsyn till miljön

Hjälpmedelscentralen är byggd med hänsyn till miljön. Huset är ett så kallat energihus och värms upp med hjälp av geoenergi som lagras i marken under huset.

Certifiering

ISO 9001:2008 Certifiering

ISA 14001 Certifiering

Uppdaterad: 2018-08-28
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service