Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Referensgrupp AKO

Referensgrupper med deltagande av allmänläkarkonsulter, AKO, kan finnas inom de tre sjukvårdsområdena med syfte att utgöra rådgivningsstöd i åt Fakta Referensgrupp vid utformning av Faktadokumenten.

Referensgrupp AKO - Jönköping

 • Staffan Ekedahl, sammankallande
 • Karin Karlsson
 • Karin Jönsson (Fakta barn)
 • Hans Lingfors (Fakta levnadsvanor)
 • Martina Gustavsson (Fakta barn och Fakta psykisk hälsa - barn och ungdomar)
 • Maria Skogh (Fakta geriatrik)
 • Christina Zetterlund (Fakta nefrologi, adj radiologi)
 • Birte Lucht (Fakta palliativ vård)
 • Eva Arvidsson (FoU)

 

 

 

Mer information

Referensgrupp AKO arbetsmaterial (begränsad behörighet, nytt fönster)

 

Mötestider AKO/Fakta referensgrupp 2019

 • 28 Augusti: Herrgården, Erik Dahlbergrummet, M9, kl 8.00-10.00
 • 25 september: Herrgården, Erik Dahlbergrummet, M9, kl 8.00-10.00
 • 30 oktober: Herrgården, Erik Dahlbergrummet, M9, kl 8.00-10.00
 • 27 november: Herrgården, Erik Dahlbergrummet, M9, kl 8.00-10.00
Uppdaterad: 2019-06-05
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv