Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Referensgrupp AKO

Referensgrupper med deltagande av allmänläkarkonsulter, AKO, kan finnas inom de tre sjukvårdsområdena med syfte att utgöra rådgivningsstöd åt Fakta Referensgrupp vid utformning av Faktadokumenten.

Referensgrupp AKO - Region Jönköping

 • Karin Karlsson, sammankallande
 • Karin Jönsson (Fakta barn)
 • Hans Lingfors (Fakta levnadsvanor)
 • Christina Zetterlund (Fakta nefrologi, adj radiologi)
 • Birte Lücht (Fakta palliativ vård)
 • Eva Arvidsson (FoU)
 • Alexander Kubicska (Fakta Kardiologi och Hypertoni)
 • (Martina Gustavsson (Fakta barn och Fakta psykisk hälsa - barn och ungdomar))

 

 

 

Mer information

Referensgrupp AKO arbetsmaterial (begränsad behörighet, nytt fönster)

 

Mötestider AKO/Fakta referensgrupp 2022

 • 24 augusti: Erik Dahlbergsrummet, Herrgården eller via länk, kl 8.00-10.00
 • 21 september: Skype, kl 8.00-10.00
 • 19 oktober: Skype, kl 8.00-10.00
 • 16 november: Erik Dahlbergsrummet, Herrgården eller via länk, kl 8.00-10.00
Uppdaterad: 2022-06-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv