Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Antibiotikastatistik, Region Jönköpings län

Stramas kvartalsrapporter

Statistik primärvård

Utfall för ålders- och täckningsgradsviktad förskrivning

Strama Jönköping redovisar data som baseras på antal uthämtade recept från apotek, respektive "definierad dygnsdos" (DDD), beroende på om det gäller öppenvård eller slutenvård. För vårdcentraler inom vårdvalet utgörs nämnaren av antal listade patienter. Uppgifter om DDD för sjukhusens slutenvård baseras på rekvisition och nämnaren utgörs av vårddagar enligt Socialstyrelsens definition.

Strama-rapporter i Diver-portalen

Strama Jönköping publicerar rapporter om primärvårdens och slutenvårdens antibiotikaförbrukning i landstingets uppföljningssystem Diver. Under "Mer information" till höger, finns beskrivningar för hur man hittar rapporterna.
Länets barnmottagningar kan sedan oktober 2014 följa sin förskrivning i Diver. Även vårdcentralerna har möjlighet att följa förskrivningen till olika åldersgrupper vid otit, faryngotonsillit och bronkit. Se bild-exempel nedan.

Rapporten "Översikt kvalitetsmål för antibiotikaförskrivning" ger en snabb överblick över hur väl vårdcentralen uppfyller Stramas kvalitetsmål. Den finns även tillgänglig på förskrivarnivå. Som en hjälp i arbetet med att förbättra förskrivningskvalitet finns en guide till Strama-rapporterna.

Befintliga rapporter i Diver:

 • Vanligaste diagnoserna vid antibiotikaförskrivning
 • Antibiotikarecept vid luftvägsinfektioner

 • Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn 0-6 år
 • Andel pcV av förskriven antibiotika vid tonsillit
 • Andel pcV av förskriven antibiotika vid pneumoni
 • Andel pcV av förskriven antibiotika vid erysipelas
 • Antibiotika vid cystit hos kvinnor
 • Antibiotika vid cystit hos män

 • Översikt kvalitetsmål för antibiotikaförskrivning

 • Andel antibiotikarecept vid otit, faryngotonsillit, bronkit -Rapport med ålderskategorier
  skärmdump diver
 • Handläggning av infektioner (på förskrivarnivå)
   

Statistik slutenvård

Rapporter i Diver:

 • Definierad dygnsdos (DDD)/ 100 vårddagar
 • Andel av total antibiotikarekvisition (ny okt 2014)
 • Antal recept per tertial

Folkhälsomyndighetens sidor med nationell statistik (nytt fönster)

Landstingets mål för antibiotikaförbrukning

Läkemedelskommitténs förskrivningsmål 2016

Strama Jönköpings verksamhetsplan för 2016

Kontakt

Cecilia Magnusson
infektionsläkare,
ordförande Strama Jönköping

Andreas Lägermo
Strama-koordinator

Mer information

Hitta primärvårdens rapporter i Diver-portalen (pdf)

Hitta slutenvårdens rapporter i Diver-portalen (pdf)

Instruktion för beställning av Diverlicens (pdf)

Systeminformation om Diver-portalen i Regionens intranät (begränsad behörighet)

Utfall för ålders- och täckningsgradsviktad förskrivning (historik)

Uppdaterad: 2019-08-06
Andreas Lägermo, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion