Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Hälsosamtal

Vårdcentralen ska erbjuda alla sina listade invånare ett hälsosamtal det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år. Hälsosamtalet ska:

  • genomföras med stöd av Hälsokurvan av personal som genomgått utbildningen ”Hälsokurvan - Praktisk prevention” anordnad av Primärvårdens FoU-enhet.

  • genomföras, dokumenteras och skickas in för kvalitetsgranskning i enlighet med utbildning, metodpärm och anvisningar för hälsosamtal.

  • vid behov följas upp med råd, stöd och behandling enligt metodpärm, FAKTA Levnadsvanor och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Ersättning  

För varje genomfört hälsosamtal utgår en ersättning på 900 kronor. Ersättningen täcker kostnader för hälsosamtal, material, laboratoriekostnader, eventuella uppföljningsbesök, tid för utbildning och fortbildning av personal samt administration.

För registrering gäller patientavgiftskoden 450 – Hälsokurva, avgiftsbelagd (0 kr). Den används vid varuförsäljning i kombination med varan Hälsovård, avgiftsbelagd 100 kr. Vid återbesök eller uppföljande besök i samband med hälsosamtalet gäller vanlig patientavgift.

Förtydligande

Detta är ett förtydligande till avsnitt 7.6 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. Fastställt 15 december 2015.

Mer information

För dig som arbetar med Hälsokurvan i Jönköpings län:

Uppdaterad: 2016-12-21
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv