Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Förtydligande om ersättningsgrundande värden för levnadsvanor

De ersättningsgrundande värden som gäller för levnadsvanor utgår från levnadsvaneformuläret ”Frågor om levnadsvanor”.

Fysisk aktivitet

Ersättningsgrundande värde: Total aktivitetstid (d.v.s. summan av båda frågorna).
Sökord: Aktivitetstid

Alkoholvanor

Ersättningsgrundande värde: Värde från minst en av de två frågorna ska dokumenteras.
Sökord: Alkohol respektive Riskbruk

Tobaksvanor

Ersättningsgrundande värde: Värde från minst en av de två frågorna ska dokumenteras.                
Sökord: Rökning respektive Snusning

Matvanor

Ersättningsgrundande värde: Total poäng (d.v.s. summan av de poängbaserade frågorna).
Sökord: Mat

Endast aktuella sökord med registrerade fasta val räknas med som ersättningsgrund.  Kommentarer är fritext och fångas därmed inte i ersättningen. Förutsättningen är också att registreringen görs kopplat till ett mottagningsbesök. Inmatningar kopplat till exempelvis administrativa kontakter fångas inte.
Hämtning av värden sker både från gemensamma dokument och från journaltabell  ”Levnadsvanor” . Registreringen räknas en gång och kan vara gjord varsomhelst i organisationen.

Dokumenterade hälsokurvor räknas in i ersättningen för levnadsvanor och dokumenteras i journaltabell  ”Hälsokurvan”.
Full ersättning utbetalas även tertial 2 2012.

Mer information

Fastställt av Landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör maj 2012.

Diarienummer LK11-0538.

Uppdaterad: 2013-07-01
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv