Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vår verksamhet

Vi planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län, med syftet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. 

Vi verkar dessutom för att tillsammans med vårdverksamheten förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård. Vi bidrar med rådgivning, utbildning och riktlinjer.

 Verksamhetsberättelser

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010-24 22334

Smittskydd och beredskap i Sverige

Smittskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2019-02-08
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion