Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Konsulenter

Hjälpmedelscentralens konsulenter arbetar i team med olika inriktning. Konsulenterna ger råd i enskilda patientärenden, ger stöd och medverkar vid utprovningar med mera. I teamen finns också hjälpmedelstekniker och ingenjörer.

Kontakta konsulenterna

Du kan kontakta konsulenterna på telefon när som helst under veckan. Om de inte är tillgängliga när du ringer kopplas du automatiskt till kundservice efter några signaler. Då får du veta när du får tag i den konsulent du sökte eller så kan ni komma överens om att konsulenten kontaktar dig.

Kontakta gärna konsulenterna via mail för att be dem ta kontakt med dig. Konsulenterna kollar sina mail minst två gånger per dag. Mailadress hittar du i informationen nedan.

 

Team manuella hjälpmedel

Teamet arbetar med manuella hjälpmedel för många olika funktionsnedsättningar. Inom området finns t ex manuella rullstolar, ståstöd, gånghjälpmedel, lyftar mm.
Lena Andersson Lena Werner-Pellfolk

Lena Andersson
Leg arbetsterapeut

Lena Werner-Pellfolk
Leg arbetsterapeut

Sittade för barn Sittande för vuxna


010-242 87 16


010-242 87 17

   
   

 Erik Svarén
 Leg sjukgymnast


 

 Gå, stå och överflyttning  


010-242 87 18

 

 

Team kommunikation, kognition, behandling och nutrition

Teamet arbetar med hjälpmedel för personer med kommunikations- och kognitionssvårigheter. Teamet ansvarar också för personliga medicinska behandlingshjälpmedel. Inom området finns t ex samtalsapparater, tidshjälpmedel, TENS, CoughAssist mm. Från och med 1 februari 2017 ingår livsmedel för medicinska ändamål i teamets ansvarsområde.
      

  Frida Johansson
  Leg logoped

Carina Svensson               
Leg arbetsterapeut                      

Lisa Moberg
Leg sjuksköterska

 

  Kommunikation

Kognition
Omgivningskontroll         
Larm

Omvårdnad och
behandling

 


010-242 87 28

 
010-242 87 04


010-242 87 19

 

       
       

  Ninni
  Wärenstam-Löfgren

  Leg dietist


Marie Lantz
Leg dietist

 

 
  Nutrition Nutrition    

 
010-242 87 25

 
010-242 87 26

 

 

 

Team elektriska rullstolar och bilanpassningar

Teamet arbetar förflyttning både inom- och utomhus fram för allt med hjälp av elektrisk rullstol. Teamet handläggar också frågor om bilanpassningar.

Lena Andersson

            

Lena Andersson
Leg arbetsterapeut

Lena Andrén
Leg arbetsterapeut                  

Elektriska rullstolar för
barn, drivaggregat

Elektriska rullstolar,
bilanpassningar

 
010-242 87 16


010-242 87 22

 

Uppdaterad: 2019-06-26
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service