Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Regionala vårdriktlinjer - Ledningsgrupp

Regionala vårdriktlinjers ledningsgrupp ansvarar för Regionala vårdriktlinjers organisation, struktur och utveckling på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen.

Ledningsgrupp

Jan-Erik Karlsson
Ordförande för Regionala vårdriktlinjer
Region Jönköpings län

Staffan Ekedahl
Faktakoordinator, distriktsläkare
Region Jönköpings län

Susanne Yngvesson
Utredare/processledare
Region Jönköpings län

Ingemar Karlsson
Verksamhetsutvecklare
Landstinget i Kalmar län

Karl Landergren
Medicinsk rådgivare
Landstinget i Kalmar län

Leni Lagerqvist
Utredare
Landstinget i Kalmar län

Martin Magnusson
Vårddirektör
Region Östergötlands län

Uppdaterad: 2018-05-14
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster