Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Så här fungerar Regionala vårdriktlinjerna

Regionala vårdriktlinjer är ett kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Dokumenten utgör ett regionalt beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet och innehåller även länkar till omvårdnad och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

Regionala vårdriktlinjer ägs och förvaltas av Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdaterad: 2018-05-14
Rose-Marie Vahlund, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion