Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

15 Läkemedelsrelaterade problemLäkemedelsrelaterade problem

(*Ingår i nationell satsning)

 

 

Obligatoriska åtgärder

Läkemedelsrelaterade problem är en av de vanligaste bristerna i vården och kan få mycket allvarliga konsekvenser. Bland åtgärderna för att minska problemen finns kraven på att kartlägga och bedöma patientens nuvarande behov av läkemedel, framförallt genom enkla och fördjupande läkemedelsgenomgångar.

Inom Region Jönköpings län arbetar Läkemedelskommittén med olika åtgärder för att förebygga läkemedelsrelaterade problem:
Förebygga läkemedelsrelaterade problem, Läkemedelskommittén (nytt fönster)

I arbetet fokuserar vi på:

  • Olämplig polyfarmaci
  • Dokumentation och uppföljning av läkemedelsbehandling (Läkemedelsplan)
  • Läkemedelsgenomgångar

Fördjupning

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Malin Holmqvist
klinisk apotekare

Mårten Lindström,
ordförande i Läkemedelskommittén

Kontaktperson Qulturum

Mål

Regionala mål:

  • 100 % av personer över 75 år med 5 eller fler läkemedel ska få minst en läkemedelsgenomgång per år.
  • Minskning av olämplig polyfarmaci

Nationella mål:

  • Saknas

Mätningar

Läkemedelskommitténs uppföljning kring att läkemedel (nytt fönster)

Aktiviter

Aktiviteter och utbildningar

Läkemedelskommitténs utbildningar

Uppdaterad: 2021-05-26
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion