Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

15 Läkemedelsrelaterade problemLäkemedelsrelaterade problem

(*Ingår i nationell satsning)

 

 

Obligatoriska åtgärder

Läkemedelsrelaterade problem är en av de vanligaste bristerna i vården och kan få mycket allvarliga konsekvenser.
Bland åtgärderna för att minska problemen finns kraven på att kartlägga och bedöma patientens nuvarande behov av läkemedel.

Ett speciellt åtgärdspaket finns för detta (utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting):
Läkemedelsrelaterade problem, SKL

Inom Region Jönköpings län har Läkemedelskommittén tagit fram lokala riktlinjer och rutiner för att förebygga läkemedelsrelaterade problem. Vi gör detta under rubriken Läkemedelsgenomgångar:
Läkemedelsgenomgångar, Läkemedelskommittén (nytt fönster)

I vårt arbete med att förebygga läkemedelsrelaterade problem arbetar vi bland annat med:

  • Polyfarmaci
  • Läkemedelsgenomgångar
  • Dokumentation och uppföljning av läkemedelsbehandling

Uppföljning

Arbetet med att minska läkemedelsrelaterade problem följs upp med flera olika mätningar.

Fördjupning

Varför det är viktigt att följa åtgärderna

Referenser

 

Påverkananalys - område 3:

Under framtagande

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Malin Holmqvist
klinisk apotekare

Mårten Lindström,
ordförande i Läkemedelskommittén

Kontaktperson Qulturum

Mål

100 procent följsamhet till obligatoriska åtgärder.

Mätningar

Läkemedelsgenomgångar i Jönköpings län

Aktiviter

Aktiviteter och utbildningar

Läkemedelskommitténs utbildningar

Uppdaterad: 2019-12-23
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion