Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter, samverkansnämnd, sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkansnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar och Region Östergötland väljer vardera 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Ordförandeskapet roterar vartannat år.

  Ledamöter Ersättare
Region Östergötland Mats Johansson (S) Vakant (S)
  Marie Morell (M) Fredrik Sjöstrand (M)
  Anita Jernberger (L) Göran Gunnarsson (C)
Region Jönköpings län Maria Frisk (KD) Jimmy Ekström (L)
  Malin Wengholm (M) Helena Strålhammar (C)
  Marcus Eskdahl (S) Mona Forsberg (S)
Landstinget i Kalmar län Anders Henriksson (S) Linda Fleetwood (V)
  Lena Segerberg (S) Jessica Rydell (MP)
  Malin Sjölander (M) Christer Jonsson (C)

 

Kontakt

Ordförande:
Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län

Sekreterare: 

Elin Lindskog
Landstinget i Kalmar län
0480-843 29

Moa Rosholm
Landstinget i Kalmar län
0480-426 608

Uppdaterad: 2018-01-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion