Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arkiverade bedömningar, Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

2011

   
  2011-04 Metodrådet_LiO_DXR.pdf

2010

   
      2010-04 Metod för upptäckt av självmordsrisk (EDR-test).pdf
      2010-04 Kirurgisk behandling av varicer (åderbråck på benen).pdf

2009

   
      2009-09-Kateterburen operation av hjärtklaff.pdf
      2009-03_Uppföljning av SBU-rapport. Ranimizumab-vid behandling
av näthinnans gula fläck.pdf
      2009-02_NO-mätning i utandningsluft vid astma.pdf

2008

   
      2008-01_Mindfulness och kognitivt förhållningssätt.pdf

2007

   
     2007-11_Robotassisterat operationssystem för bukop.pdf
      2007-09_Akupunktur vid trängningsinkontinens.pdf
      2007-06_Endoskopiskt ultraljud.pdf
      2007-05_Intratekal farmakabehandling mot spasticitet.pdf
     2007-05_Bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation.pdf
      2007-05_Akupunkturbehandling vid klimakteriebesvär.pdf
      2007-02_Molekylärgenetisk analys för diagnostik.pdf

2006

   
      2006-10_Bröstkorgsplastik med VEPTR.pdf
      2006-09_NUPP för att upptäcka Downs syndrom.pdf

 

      2006-05_CorCap vid hjärtsvikt.pdf
      2006-01_Subventionering av hormonella preventivmedel.pdf

2005

   
      2005-06_Vattenlavemang för barn med ryggmärgsbråck.pdf
      2005-06_Dubbelsidig cochleaimplantation.pdf
      2005-06_CTG + STAN, ny metod för fosterövervakning.pdf
      2005-05_PET ny teknik för avbildning.pdf
      2005-04_EBUS, endobronkiellt ultraljud.pdf

2004

   
      2004-12_Screening för kroppspulsåderbråck.pdf

 

Uppdaterad: 2015-01-14
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion