Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Pågående bedömningar, Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

Metodrådet arbetar för närvarande med följande uppgifter
  1. Värdet av att införa denna teknik som komplement till behandling med TURP (transuretral resektion av prostata) vid godartad prostataförstoring.

  2. Medicinsk evidens för standardiserade vårdförlopp

  3. Medicinsk evidens Miradry

     

Kontaktpersoner

Ordförande: Elvar Theodorsson, Linköping

Sekreterare: Lena Lindgren, Linköping

Uppdaterad: 2018-06-29
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion