Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Kontakta oss

Arbetsgruppen för Nationella plattformen:

 • Margareta Albinsson
  Region Skåne
 • Boel Andersson-Gäre
  Futurum, Region Jönköpings län
  boel.andersson.gare@rjl.se
 • Ann-Christine Andersson
  Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping University
 • Frieda Andersson
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
 • Bo Bergman
  Chalmers Tekniska högskola, Göteborg/Centre for Healthcare Improvements
  bo.bergman@chalmers.se
 • Michael Bergström
  Sveriges Kommuner och Landsting
  michael.bergstrom@skl.se
 • Lotta Copland
  Sektionen för klinisk nutrition, Dietisternas riksförbund
  lotta.copland@vgregion.se
 • Johanna Dahlberg
  Medicinska fakulteteten, Linköpings universitet
 • Frida Eriksson
  Fysioterapeuterna
 • Hampus Holmer
  Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening
  doktorand, Lunds universitet
 • Helena Hvitfeldt
  Kvalitetsregistercentrum (QRC), Stockholm
 • Catrin Hägerholm
  Uppdrag Psykisk Hälsa, Avd för Vård och omsorg, SKL

 • Torie Palm Ernsäter
  Svensk sjuksköterskeförening
 • Tomas Kirkhorn
  Lunds universitet, Medicinska fakulteten
  Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Medicinsk teknik

 • Christina Lundqvist
  Sveriges Arbetsterapeuter
 • Maud Paadar
  Memeologen, Västerbottens läns landsting
  maud.paadar@vll.se
 • Staffan Pelling
  Medicinska fakulteteten, Linköpings universitet
  staffan.pelling@liu.se
 • Karin Thörne
  Svenska Läkaresällskapet,
  Futurum, Region Jönköpings län
  karin.thorne@rjl.se
 • Helle Wijk
  Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  heller.wijk@fhs.qu.se

Adjungerad:

 • Pär Kaverén ersättare för Rolf Bardon
  Qulturum, Region Jönköpings län

Övriga engagerade:

 • Dag Ström
  Ringla - plattform för innovativ vård och omsorg,
  såväl högteknologiska som förfinade arbetsprocesser.
 • Ebba Berglund
  Region Östergötland
 • Helena Conning
  Vinnvård
 • Martin Wohlin
  Institutionen för medicinska vetenskaper
  Uppsala universitet  

Organisationer i arbetsgruppen

Logotyp Sveriges kommuner och landsting

Svenska sjuksköterskeföreningen logotyp

Svenska Läkaresällskapet

Fysioterapeuterna logotyp

Dietisternas riksförbund_logotyp
Sektionen för klinisk nutrition

vll logotyp
Memeologen


Medicinska fakulteten

Göteborgs universitet logotyp
Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska universitetet


/Centre for Healthcare

Lunds universitet logotyp

Jönköping University logotyp
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Region Jönköpings län logotyp
Qulturum, Futurum

Logotyp Region Skåne

Västra Götalandsregionen logotyp

 

 

 

Uppdaterad: 2018-09-24
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion