Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Plattformens engagemang tidigare år med viss dokumentation

Exempel på vad plattformen har engagerat sig i under årens lopp utöver Sommardialogen och Lärmodeller (se andra flikar). 

2016

16-17 augusti 2016

"Augustidialogen" - planeringsdagar i Stockholm inför hösten, våren 2017 och Sommardialog 2017. Deltagare: arbetsgruppen för plattformen.

12 - 15 april 2016
International Forum on Quality and Safety in Healthcare

Årlig kvalitetskonferens, denna gång i Göteborg, deltagare från 70-tal länder var med. Arrangör BMJ och IHI.

12 april 2016
Nationella kvalitetsregisterkonferensen 2016 - Göteborg

Erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra användare och utvecklare.


2015

Utdata från kvalitetsregister som underlag för förbättringsarbete

En workshop arrangerad av Qulturum, Memeologen, Registercentrum Sydost och Registercentrum Norr med Dr Robert Lloyd den 27/8 2015 i Jönköping och via länk i Umeå.

Syfte: att fördjupa förståelsen för hur data från kvalitetsregister kan användas som underlag för systematiskt förbättringsarbete.

Frågor som togs upp:
- Hur kan kvalitetsregister bidra till värdeutveckling i patientens process?
- Hur går vi från täckningsgrad till verkningsgrad?
- Hur fokus flyttas från registrering och forskningsstatistik till strategier för förbättringsarbete?
- Hur mätningar kan fungera som pådrivare i utvecklingsarbetet?
- Hur resultat visualiseras för att nå framgång i det vardagliga förbättringsarbetet?

Innehåll i föredrag och praktiska övningar:
- att förstå och hantera variation
- att mäta över tid och statistisk processtyrning som metod
- visualisering av utdata

kursledare: Jönköping: Anna Trinks och Peter Kammerlind, i Umeå: Anders Edström.


2014

4 februari 2014: Vinterdialog
för verksamma i Landstinget Östergötland och Hälsouniversitetet
Länkar och dokumentation till det som hände (nytt fönster).

26-27 februari 2014: Mikrosystemfestivalen
Internationell kvalitetskonferens på Qulturum i Jönköping: Mer info (nytt fönster)!

13 mars 2014, kl 12-16:15: 
”Säker vård i Skåne” Vem vet bäst?
Seminarium 
om patientinflytande - programmet (nytt fönster), Jubileumsaulan, SUS Malmö.

Mars 2014: Vinterdialog, Jönköping Academy och Hälsohögskolan


2013

5 mars 2013: Hur förmedlar och nyttiggör vi förbättringskunskap?
En workshop med professor Paul Batalden med flera.
Syfte: Att synliggöra och exemplifiera hur förbättringskunskap kan integreras i olika typer utbildningsmoment med mera. Plats: Högskolan i Jönköping. Dokumentation: 

7 mars 2013: Vinterdialog
Målgrupp: för dig som arbetar på Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet 

Kvalitetsforum i London, april 2013 - Rapport om The International Forum on Quality & Safety in Health Care (pdf) , London 16-19 april 2013, sammanställd av Torie Palm Ernsäter. Denna konferens är en av de största i världen om kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Konferensen genomförs årligen, till exempel i Göteborg 2016. Nationella plattformen har varit med och ordnat studentspår vid några av konferenserna. Webbaddress: http://internationalforum.bmj.com/ (nytt fönster)

24 april 2013: Regional kvalitetsregisterkonferens 
Arrangör: Skånsk Kvalitetskraft och Utvecklingscentrum Skåne.
Årets tema: Kunskapsstyrning med kvalitetsregister

Workshop 5 mars 2013: Hur förmedlar och nyttiggör vi förbättringskunskap för studenter och medarbetare i hälso- och sjukvården? Plats: Hälsohögskolan i Jönköping. Dokumentation, film från Paul Bataldens föreläsning, bilder etc.

10-11 oktober 2013: Nationella Kvalitetsregisterkonferensen - Forum för medicinsk kvalitet och ständigt förbättringsarbete. Studenter fick särskilt lärandespår på konferensen - en artikel (pdf, nytt fönster)

13-14 november 2013: VFU-konferensen
Arrangör: Svensk sjuksköterskeförening. Lärmodeller och kvalitetsregister finns med.

18 nov 2013 i Jönköping och 21 nov 2013 i Umeå: 
Utdata från kvalitetsregister som underlag för förbättringsarbete.
En workshop om hur data från kvalitetsregister kan användas i förbättringsarbete.

5-6 december 2013: Medicinska riksstämman:
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet; Waterfront; Stockholm. Workshop om möjligheter och
utmaningar i vården. Plattformen och studenter som deltog i Kvalitetsregisterkonferensen finns med. 

Årlig nationell & internationell konferens

Utvecklingskraft - en konferens om förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården, arrangeras årligen av Region Jönköpings län/Qulturum. Lärandeprojektet och plattformen presenterad bland annat 2012.

Mikrosystemfestivalen - internationell konferens om förbättringskunskap, ledning, mikrosystem, lean med mera - arrangeras årligen av Region Jönköpings län/Qulturum. Lärandeprojektet och plattformen presenterad bland annat 2012.

Gotland

Rapporter från två kurser i förbättringskunskap för team med bl a ST-läkare. Goda exempel! (Rapport 2009-2010 resp Rapport 2011-2012).

Linköping:

Staffan Pelling om en dag i Linköping om förbättringskunskap (maj 2008, nytt fönster).

Uppdaterad: 2017-11-07
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion