Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Resultat och statistik

Numera finns rapporten Vårdprevention och utfall som publik rapport.

Information och länk till rapporten


Statistik ur Vårdprevention och utfall för Sverige per region, kommun och privat vårdgivare 2020 (Excel

Excel-filen går att filtrera för att få fram enstaka kommuner eller kommuner inom ett län. Utefter filtreringen skapar ni era diagram.

November

Vårdprevention och utfall - samtliga enheter 1 jan - 30 november 2020

Oktober

Vårdprevention och utfall - samtliga enheter 1 jan - 31 oktober 2020

Augusti

Vårdprevention och utfall - samtliga enheter 1 jan - 31 aug 2020

Juli

Vårdprevention och utfall - samtliga enheter 1 jan-31 juli 2020

Juni

Vårdprevention coh utfall - samtliga enheter 1 jan-30 juni 2020

Maj

Vårdprevention och utfall - samtliga enheter 1 jan-31 maj 2020

April    

Vårdprevention och utfall - samtliga enheter 1 jan -30 april 2020 (Excel)

Mars    

Vårdprevention och utfall - samtliga enheter 1 jan -31 mars 2020 (Excel)

 


 

Statistik ur Vårdprevention och utfall för Sverige per region, kommun och privat vårdgivare för 2016- 2019 (Excel)

Excel-filerna går att filtrera för att få fram enstaka kommuner eller kommuner inom ett län. Utefter filtreringen skapar ni era diagram.

2019 Vårdprevention och utfall 2019 - samtliga enheter (Excel)
2018 Vårdprevention och utfall 2018 - samtliga enheter (Excel)
2017 Vårdprevention och utfall 2017 - samtliga enheter (Excel)
2016 Vårdprevention och utfall 2016 - samtliga enheter (Excel)

                

 

Om våra resultatrapporter

I detta bildspel kan ni läsa var ni hittar resultatrapporterna i Senior alert och vad ni kan få fram ur våra rapporter Vårdprevention och utfall, Enhetens koll på läget samt HALT-mätningar.

Lär dig tolka resultaten på rätt sätt genom att läsa beskrivningen av våra resultatrapporter. Beskrivningen innhåller förklaringar och förtydliganden.

Har ni koll på era resultat? Ladda ner beskrivningen Har ni koll på era resultat som hjälper er ställa rätt frågor och tolka resultaten.

För att komma åt alla funktioner i våra resultatrapporter behöver du ha behörighet till registret för möjlighet att logga in.

 


 

Risker

Risker identifierade i Senior alert med riskbedömningsintrument:

  Kommun Region
Fall 77% 58%
Undernäring 60% 57%
Trycksår 28% 19%
Ohälsa i munnen 43% 33%
Blåsdysfunktion 82% -

 

Årsrapporter

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018

2019

Resultat från mätningar som handlar om vård och omsorg för äldre

Uppdaterad: 2020-12-17
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion