Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Resultat och statistik

 

 

Utdrag av Vårdpreventiva processen per landsting/region, kommun och privat vårdgivare (indelat efter enhetstyper) från 1 januari 2019 till 30 juni (pdf).

Vårdprevention och utfall Kommun - vård och omsorg (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun - demens (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun - korttids (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun - LSS (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun - socialpsykiatri (pdf)

Vårdprevention och utfall Hemsjukvård (pdf)

Vårdprevention och utfall Regioner - avdelningar (pdf)

Vårdprevention och utfall Regioner - vårdcentraler (pdf)

 

 


Utdrag av Vårdpreventiva processen per landsting/region, kommun och privat vårdgivare (indelat efter enhetstyper) från 1 januari 2019 till 30 april (pdf).

 

Vårdprevention och utfall Sverige - samtliga enhetstyper (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun - vård och omsorg (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun - demens (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun - korttids (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun - LSS (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun - socialpsykiatri (pdf)

Vårdprevention och utfall Hemsjukvård (pdf)

Vårdprevention och utfall Regioner - avdelningar (pdf)

Vårdprevention och utfall Regioner - vårdcentraler (pdf)

 

Utdrag av Vårdpreventiva processen per landsting/region, kommun och privat vårdgivare (indelat efter enhetstyper) från 1 januari 2018 till 31 decmber 2018 (pdf).

 

Vårdprevention och utfall Sverige - samtliga enhetstyper (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun - vård och omsorg (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun- demens (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun- korttids (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun - LSS (pdf)

Vårdprevention och utfall Kommun - socialpsykiatri (pdf)

Vårdprevention och utfall Hemsjukvård (pdf)

Vårdprevention och Utfall Landsting/Regioner - avdelningar (pdf)

Vårdprevention och utfall Landsting/Regioner - vårdcentraler (pdf)

Om våra resultatrapporter

I detta bildspel kan ni läsa var ni hittar resultatrapporterna i Senior alert och vad ni kan få fram ur våra rapporter Vårdprevention och utfall, Enhetens koll på läget samt HALT-mätningar.

Lär dig tolka resultaten på rätt sätt genom att läsa beskrivningen av våra resultatrapporter. Beskrivningen innhåller förklaringar och förtydliganden.

Har ni koll på era resultat? Ladda ner beskrivningen Har ni koll på era resultat som hjälper er ställa rätt frågor och tolka resultaten.

För att komma åt alla funktioner i våra resultatrapporter behöver du ha behörighet till registret för möjlighet att logga in.

 


 

Risker

Risker identifierade i Senior alert med riskbedömningsintrument:

  Kommun Landsting/Region
Fall 77% 58%
Undernäring 60% 57%
Trycksår 28% 19%
Ohälsa i munnen 43% 33%
Blåsdysfunktion 82% -

 


 

Vårdpreventiva processen per landsting/region, kommun och privat vårdgivare från januari 2017 till oktober 2017 (Excel)

(Denna form av rapport kommer av olika skäl inte att uppdateras efter oktober 2017, utan vi hänvisar er till våra rapporter Vårdprevention och Utfall samt Enhetens koll på läget. Dessa rapporter hittar ni som inloggade i registret).

Kommun

Landsting/Region

Privat

 


Interaktiva kartor 2008-2016

(Data från Senior alert och SCB)

Kommun - Andel riskbedömda inom kommunal verksamhet bland 65 år och äldre per kommun

Landsting/Region - Andel riskbedömda inom landsting/region bland 65 år och äldre per län (öppna i Chrome)

Årsrapporter

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018

Resultat från mätningar som handlar om vård och omsorg för äldre

Uppdaterad: 2019-11-25
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion