Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Några könsskillnader i registret (2012-2013)

1. Andel med risk

Andel risk för

Andelen med risk för fall (Fa), undernäring (Un) och trycksår (Tr) är signifikant högre för kvinnor på nivån 0,0001%. Skillnaden för medelnivån är så pass stor att den betraktas som praktiskt signifikant. (68%/60%, 61%/56% och 24%/20%)

Andel med risk för ohälsa i munnen (Mu) är signifikant högre för män på nivån 0,01%. Skillnaden för medelnivån är liten. (41%/43%)

 

2. Andel med utförd åtgärd av de med planerad åtgärd

Andel UÅ av PÅ

Andel med utförd åtgärd av de med planerad åtgärd är signifikant högre för män på nivån 0,01%. Skillnaden för medelnivån är liten. (83%/85%)

 

3a. Andel med fallförebyggande åtgärd av de med risk för fall

Andel fallåtgärd av risk Fa

"Läkemedelsgenomgång" används i statistiskt signifikant större grad till kvinnor.

"Antihalksockar" används i statistiskt signifikant större grad till män.

 

3b. Andel med undernäringsförebyggande åtgärd av de med risk för undernäring

Åtg un

"Vägning minst 1 gång var tredje månad" och "Uppmuntran och påstötning" används i statistiskt signifikant högre grad till kvinnor.

"Näringsdryck" används i statistiskt signifikant högre grad till män.

 

3c. Andel med trycksårssförebyggande åtgärd av de med risk för trycksår

Åtg Tr

"Näringsdryck" och "Mellanmål" används i statistiskt signifikant grad mer till män.

3d. Andel med munohälsaförebyggande åtgärd av de med risk för ohälsa i munnen

åt mu

”Smörj läpparna” är statistiskt signifikant vanligare bland kvinnor.

Information

Exempel på parametrar i registret där det finns skillnader mellan könen. Här på en total nivå.

Uppdaterad: 2014-01-20
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion