Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Information

Här finns några multivariata analyser presenterade i PowerPoint eller pdf.

Synpunkter?

Kontakta Dennis Nordvall:

Uppdaterad: 2015-02-11
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion