Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Sverigekarta för åtgärder och registrerade händelser (2012-2013)

I. Andel planerade åtgärder av de med risk för

II. Andel utförda av planerade åtgärder gällande

III. Antal registrerade händelser av

Excel-underlaget till kartorna per huvudman

(rb=riskbedömningar, Fa=fall, Un=undernäring, Tr=trycksår, Mu=ohälsa i munnen)

 

 

 

Information

Sverigekarta händelser och åtgärder

Uppdaterad: 2014-02-14
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion