Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Punktprevalensmätningar - trycksår och fall

En punktprevalensmätning(PPM) består av observation, riskbedömning och journalgranskning på ett strukturerat sätt och resultatet förs in på individnivå i Senior alert.

Uppföljningens främsta syfte är att ligga till grund för förbättringsarbete på varje äldreboende runt om i Sverige för att förebygga och minska förekomsten av trycksår och fallskador. Under en vecka bedöms förekomsten av andelen trycksår och andelen fallskador i äldreomsorgen.

Samtliga kommuner erbjöds att genomföra en punktprevalensmätning (PPM) avseende trycksår och fallskador under en vecka med hjälp av en PPM-modul i Senior alert fram till 2016. 2017 utfördes endast punktprevelensmätning av trycksår i Senior alert.

Resultat för din enhet/kommun hittar du i PPM-rapporten fall och trycksårsrapport i Senior alert.

2018

Nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår i Senior alert nov 2018.

 

2017

Nationell punktprevelensmätning (PPM) av trycksår i Senior alert nov 2017.

 

Vecka 40 2016

Nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår och fallskador med modul i Senior alert vecka 11 2016.

Vecka 11 2016

Nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår och fallskador med modul i Senior alert vecka 11 2016.

Vecka 40 2015

Nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår och fallskador med modul i Senior alert vecka 40 2015.

Vecka 11 2015

Nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår och fallskador med modul i Senior alert vecka 11 2015.

Vecka 37 2014

Nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår och fallskador med modul i Senior alert vecka 37 2014.

Vecka 11 2014

Nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår och fallskador med modul i Senior alert vecka 11 2014.

Vecka 40 2013

Nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår och fallskador med modul i Senior alert vecka 10, 2013.

 

Vecka 10 2013

Nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår och fallskador med modul i Senior alert vecka 10, 2013.

 

Machine learning

Prediktiv modell för fall utifrån v11 2016.

Kontaktperson

Kristina Malmsten

Dennis Nordvall

 

Uppdaterad: 2019-12-12
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion