Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Andel med planerade åtgärder av de med risk för undernäring 2012-2013

 

 

 

 

Kommun:

Kommun Un PÅ

Privat:

Pr Un PÅ

Landsting:

Lt PÅ Un

Färgsättning

Grön: >90%

Gul: 50-90%

Röd: 0-50%

Grå: Värde saknas för aktuellt riskområde

Vit: Parametern saknas helt

Uppdaterad: 2014-01-16
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion