Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Andel utförda åtgärder av de med planerade åtgärder gällande undernäring 2012-2013

 

 

 

Kommun:

Ko UÅ Un

Privat:

Pr UÅ Un

Landsting:

Lt UÅ Un

Färgsättning

Grön: >80%

Gul: 50-80%

Röd: 0-50%

Grå: Värde saknas för aktuellt riskområde

Vit: Parametern saknas helt

Uppdaterad: 2014-01-16
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion