Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Antal registrerade händelser av trycksår 2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun:

Ko Trycksår

Privat:

Pr Trycksår

Landsting:

Lt Trycksår

Färgsättning

Kommun:

 • Grön: >200
 • Gul: 20-200
 • Röd: 0-20
 • Vit: Parametern saknas helt

Privat:

 • Grön: >50
 • Gul: 10-50
 • Röd: 0-10
 • Vit: Parametern saknas helt

Landsting:

 • Grön: >26
 • Gul: 10-26
 • Röd: 0-10
 • Vit: Parametern saknas helt
Uppdaterad: 2014-01-16
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion