Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Förklaring

Datat är begränsat till Jan 2013 - Feb 2014 och personer 65 år eller äldre.

Mål:

1. 1

2. 100%

3. 100%

4. 0%

5. 0%

Uppdaterad: 2014-03-04
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion