Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

1. Förhållande mellan antal riskbedömningar av munhälsa och antal riskbedömningar av fall - Landsting

Ranking Landsting 1. Förhållande mellan antal riskbedömningar av munhälsa och antal riskbedömningar av fall
1 Landstinget Gävleborg 0,37
2 Landstinget Västernorrland 0,28
3 Norrbottens läns landsting 0,24
4 Landstinget Dalarna 0,21
5 Örebro läns landsting 0,14
6 Landstinget i Östergötland 0,13
7 Landstinget i Jönköpings län 0,13
8 Landstinget i Kalmar län 0,06
9 Landstinget Sörmland 0,06
10 Landstinget Kronoberg 0,05
11 Västra Götalandsregionen 0,05
12 Västerbottens läns landsting 0,03
13 Jämtlands läns landsting 0,03
14 Landstinget i Värmland 0,02
15 Stockholms läns landsting 0,01
16 Landstinget i Uppsala län 0,01
17 Landstinget Västmanland 0,01
18 Region Halland 0,00
19 Gotlands Landsting 0,00
20 Landstinget Blekinge 0,00
21 Region Skåne 0,00

Förklaring

Beskriver i vilken grad man riskbedömer munhälsa.

Uppdaterad: 2014-03-06
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion