Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

2. Andel riskbedömningar med någon risk som har planerad åtgärd - Landsting

Ranking Landsting 2. Andel riskbedömningar med någon risk som har planerad åtgärd
1 Örebro läns landsting 97,1%
2 Landstinget Västernorrland 95,7%
3 Landstinget Västmanland 95,4%
4 Landstinget i Jönköpings län 95,0%
5 Landstinget Kronoberg 94,2%
6 Region Halland 93,2%
7 Norrbottens läns landsting 91,9%
8 Jämtlands läns landsting 91,1%
9 Landstinget Gävleborg 89,4%
10 Landstinget i Värmland 87,9%
11 Västra Götalandsregionen 86,4%
12 Västerbottens läns landsting 84,3%
13 Gotlands Landsting 84,0%
14 Landstinget i Kalmar län 82,0%
15 Landstinget Dalarna 81,8%
16 Landstinget Sörmland 81,0%
17 Landstinget i Östergötland 72,7%
18 Stockholms läns landsting 22,4%
19 Landstinget Blekinge 9,8%
20 Landstinget i Uppsala län 8,1%
21 Region Skåne 0,0%

Förklaring

Beskriver i vilken grad man planerar åtgärder.

Uppdaterad: 2014-03-06
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion