Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

3. Andel utförda av planerade åtgärder - Landsting

Ranking Landsting 3. Andel utförda av planerade åtgärder
1 Örebro läns landsting 98,9%
2 Landstinget i Värmland 98,6%
3 Landstinget Kronoberg 98,5%
4 Norrbottens läns landsting 98,2%
5 Landstinget Västmanland 96,5%
6 Landstinget i Kalmar län 96,5%
7 Region Halland 95,6%
8 Västra Götalandsregionen 95,3%
9 Västerbottens läns landsting 95,2%
10 Gotlands Landsting 95,0%
11 Jämtlands läns landsting 94,9%
12 Landstinget Dalarna 94,8%
13 Landstinget i Jönköpings län 93,0%
14 Landstinget Sörmland 91,8%
15 Landstinget Västernorrland 91,5%
16 Landstinget Gävleborg 88,9%
17 Landstinget i Östergötland 88,9%
18 Landstinget i Uppsala län 85,8%
19 Stockholms läns landsting 76,9%
20 Landstinget Blekinge 45,8%
21 Region Skåne -

Förklaring

Beskriver i vilken grad man utför planerade åtgärder.

Uppdaterad: 2014-03-06
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion