Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

4. Andel viktminskningar >5% vid uppföljning av riskbedömningar med risk för undernäring - Landsting

 

Ranking Landsting 4. Andel viktminskningar >5% vid uppföljning av riskbedömningar med risk för undernäring
1 Landstinget Västernorrland 35,8%
2 Gotlands Landsting 35,8%
3 Landstinget i Östergötland 36,0%
4 Landstinget i Värmland 36,1%
5 Landstinget Dalarna 38,9%
6 Landstinget i Uppsala län 39,2%
7 Landstinget Sörmland 39,5%
8 Västra Götalandsregionen 40,9%
9 Stockholms läns landsting 41,6%
10 Landstinget Blekinge 42,3%
11 Region Halland 49,9%
12 Jämtlands läns landsting 50,9%
13 Örebro läns landsting 52,1%
14 Landstinget Kronoberg 52,1%
15 Norrbottens läns landsting 52,2%
16 Västerbottens läns landsting 53,5%
17 Landstinget i Kalmar län 55,4%
18 Landstinget Västmanland 56,6%
19 Landstinget Gävleborg 59,4%
20 Landstinget i Jönköpings län 60,3%
21 Region Skåne -

Förklaring

Beskriver i vilken grad man har viktminskning vid uppföljning av riskbedömningar med risk för undernäring.

Uppdaterad: 2014-03-06
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion