Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

5. Andel trycksår vid uppföljning av uppföljningar på riskbedömningar med risk för trycksår - Landsting

 

Ranking Landsting 5. Andel trycksår vid uppföljning av uppföljningar på riskbedömningar med risk för trycksår
1 Landstinget Blekinge 0,0%
2 Landstinget i Värmland 3,0%
3 Västerbottens läns landsting 6,1%
4 Landstinget i Kalmar län 6,3%
5 Landstinget Sörmland 7,1%
6 Örebro läns landsting 7,7%
7 Landstinget i Jönköpings län 8,1%
8 Landstinget Kronoberg 8,2%
9 Landstinget Dalarna 9,4%
10 Landstinget i Östergötland 10,7%
11 Norrbottens läns landsting 11,7%
12 Jämtlands läns landsting 12,2%
13 Västra Götalandsregionen 12,3%
14 Landstinget Gävleborg 12,5%
15 Landstinget Västernorrland 13,0%
16 Landstinget Västmanland 13,1%
17 Region Halland 16,2%
18 Gotlands Landsting 17,0%
19 Landstinget i Uppsala län 18,3%
20 Stockholms läns landsting 20,0%
21 Region Skåne -

Förklaring

Beskriver i vilken grad man har trycksår vid uppföljning av riskbedömningar med risk för trycksår.

Uppdaterad: 2014-03-06
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion