Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Listor över andel planerade och utförda åtgärder per enhet 2016

Här kan du hitta din egen enhet. Börja med att gå in på flik med rätt typ av enhet.
(Excelfil, öppnas i nytt fönster)

 

 

Förklaring

Data är begränsat till 2016 och personer 65 år eller äldre.

Riskområdena är Fall, Undernäring, Trycksår och Munhälsa.

Definition

1. Andel planerad åtgärd = Andel av riskbedömningar med risk som fått minst en planerad åtgärd

2. Andel utförd åtgärd = Andel av riskbedömningar med risk som fått minst en utförd åtgärd

Information om utförd åtgärd kräver uppföljning.

Mål:

1. 100%

2. 90-100%

Uppdaterad: 2017-03-14
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion