Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Resultat i vårdpreventiva processen

Uppdelat på typ av enhet

Mått Målsättning

Andel planerad åtgärd

100%

Andel utförd åtgärd

90-100%

Antal dagar till uppföljning

"Lagom" för att kunna följa
resultat i er verksamhet

Andel ROAG

100 %

 

Landsting/region

Kommun

Kommun/Landsting

Förklaring

Data är från Jan 2012 till Sept 2014 och personer 65 år eller äldre.

Riskområdena är Fall, Undernäring, Trycksår och Munhälsa.

Resultat som visas:

1. Andel planerad åtgärd (%) = Andel av riskbedömningar med risk som fått minst en planerad åtgärd

2. Andel utförd åtgärd (%) = Andel av riskbedömningar med risk som fått minst en utförd åtgärd

3. Tid till uppföljning (Dagar) = Dagar mellan riskbedömning och uppföljning

4. Andel ROAG (%) = Andelen riskbedömningar som inkluderar Munhälsa (ROAG)

Mål:

1. 100%

2. 90-100%

3. Liten variation kring någon "lagom" nivå

4. 100%

Uppdaterad: 2015-03-04
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion