Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Utveckling av processvariabler - Säbo

Andel planerad åtgärd (%)

Andel PÅ

Andel utförd åtgärd (%)

Andel UÅ

Tid till uppföljning (Dagar)

Tid till uppf

Andel ROAG (%)

Andel ROAG

Förklaring

Utveckling sedan Jan 2012. Ålder vid riskbedömning: 65 år eller äldre

Uppdaterad: 2014-11-19
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion