Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

PPM v40 2013 till v37 2014- Rörligt bubbeldiagram

 

 f

 

Förklaring

2012 = v 40 2013

2013 = v 11 2014

2014 = v 37 2014

y-axel: Andel fall

x-axel: Andel trycksår

Storlek på bubblor väljs lämpligen till "Antal av PID".

Färg på bubblor väljs lämpligen till "Unique colors"

Vid frågor kontakta Dennis Nordvall: 

Uppdaterad: 2015-02-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion