Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Resultat kommun och landsting/region - 2014

Uppdelat på typ av enhet

Mått Målsättning

Andel planerad åtgärd

100%

Andel utförd åtgärd

90-100%

Antal dagar till uppföljning

Minska till "lagom" nivå för att kunna följa resultat i er verksamhet

Andel ROAG

100 %

 

Län (pdf)

Förklaring

Data är från 2014.

Riskområdena är Fall, Undernäring, Trycksår och Munhälsa.

Resultat som visas:

1. Andel planerad åtgärd (%) = Andel av riskbedömningar med risk som fått minst en planerad åtgärd

2. Andel utförd åtgärd (%) = Andel av riskbedömningar med risk som fått minst en utförd åtgärd

3. Tid till uppföljning (Dagar) = Dagar mellan riskbedömning och uppföljning

4. Andel ROAG (%) = Andelen riskbedömningar som inkluderar Munhälsa (ROAG)

Uppdaterad: 2015-03-04
Dennis Nordvall, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion