Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Pedagogik

"Metodikumpedagogik" kännetecknas av delat ansvar för ett nivåanpassat, praktiskt lärande i en utmanande och tillåtande miljö".

Metodikum pedagogik

Bildtexten ovan är en sammanfattning av den första utbildningsdagen, som hade målet att söka och formulera, en grund för "Metodikum pedagogik". Vad är Metodikumpedagogik?

 

Vid nästa utbildningstillfälle kommer vi att med hjälp av några av Sveriges främsta inom simuleringsträning att försöka fylla på med fakta kring frågan: Hur är Metodkumpedagogik?

 

Dokumentation

Utbildningsdagen 1 juni 2012

Håkan Hult

Italo Masiello

Minnesanteckningar

 

Scenarioinstruktörsutbildning

Länk - KlinSim
Instruktörsutbildning med fokus på kunskap och lärande
Film - Lite om Lärande, Håkan Hult  Access: berndtzon

Uppdaterad: 2016-04-29
Magnus Berndtzon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion