Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Sommardialogen 2012

Deltagare vid Sommardialogen 2012. Några saknas på bilden.

Deltagare vid 2012 års sommardialog, några saknas dock på bilden.

Den 16 - 18 augusti 2012 genomfördes årets sommardialog på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå med ett 40-tal deltagare från hälso- och sjukvården och universitet/högskolor i Sverige.

Årets övergripande tema var "Samarbetsformer kring och med patienter över professionsgränser". Kvalitets- och förbättringskunskapens integration i utbildning och vård genom samverkan över gränser.

Dialogerna under de 2,5 dagarna var indelade i två generella teman och fyra specifika:

Generella teman

 • Förbättringskunskap på svenska
 • Kvalitetsregister som ett stöd i förbättringsarbetet

Specifika teman

 1. Morgondagens hälso- och sjukvård och möjlig betydelse för de professionella rollerna
 2. Teamet - professioner och patienter i samverkan
 3. Involvera patienten i utvecklingen av vården
 4. Hur stöttar vi denna utveckling med kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Läs mer om vad som hände:
Dokumentation: minnesanteckningar, presentationer och bilder som visades, redovisning av gruppdiskussioner och fotoalbum.

 

 

Dokumentation
Sommardialog 2012

 • Minnesanteckningar
 • Presentationer
 • Bilder
 • Redovisningar
 • Fotoalbum

Sommardialog 2011

Sommardialogen genomfördes för första gången i augusti 2011 som ett test på ett i svenska sammanhang nytt möteskoncept. Flera i planeringsgruppen hade erfarenhet från liknande mötesformer internationellt. Detta första möte hölls på Qulturum i Jönköping.

Till en sida om Sommardialogen 2011 >>

Webbredaktör

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2013-11-07
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion