Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Träning och utbildning - AT-läkare

Vi har startat ett arbete inom Jönköpings sjukvårdsområde med att få utbildning förlagd på Metodikum och kunna öva scenarie på de olika simulatorerna.

Till detta behövs scenarios att öva med och vi tänker oss att alla AT-läkare ska göra ett eller två fall var och skicka in med målet att bygga en bank med scenarie att öva på.

 

Utforma scenarie

Till varje scenarie görs en scenariebeskrivning och en akutjournal (RETTS).

Fallbeskrivning

I fallbeskrivningen beskrivs förutsättningar och bakgrund samt övriga uppgifter som främst är till för markören och övningsledaren. Läkaren som övar får initialt endast veta förutsättningarna.

Längst upp till höger ska anges vilken specialité scenariet huvudsakligen behandlar.

Akutjournal

Akutjournalen är samma som används på akuten. Denna får läkaren som övar tillgång till.

Här fylls relevanta uppgifter i såsom ålder och kön, sökorsak, tidigare sjukdomar, vitalparametrar etc.

Publicera

Innan du skickar in scenariet ska du gå igenom det med en handledare för att få feedback. Maila därefter scenariebeskrivning och fall till

 

Så nu är det bara att låta kreativiteten flöda!

Hälsningar

AT-rådet

Uppdaterad: 2015-01-28
Magnus Berndtzon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion