Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Person som ritar nyckeln till framgång

Coaching
– för uthålliga och bättre resultat

Under de senaste 10 åren har Qulturum utvecklat en speciell kompetens inom coaching. Vår strategiska inriktning är att, tillsammans med våra partners och uppdragsgivare, fokusera på de positiva möjligheterna i processutveckling och att aktivera och påskynda de goda vanor och handlingar i vardagsarbetet som många medarbetare har men inte alltid förmår att ta tillvara. Vår coaching sker verksamhetsnära, i vardagens praktik och öppnar vägen till bättre resultat.

Arbetet med att utveckla koncept för coaching och coachrollen har de senaste tre åren inspirerats mycket av Marjorie Godfreys doktorerande i coaching och Marjorie Godfrey har bland annat skrivit  följande: "Building relationships, showing respect, having positive interpersonal communications, and offering help and encouragement were reported to make a difference to those engaged in health care improvement". Ett förhållningssätt som är en förutsättning för såväl bättre resultat och lyckad coaching.

På Qulturum har vi funnit fem extra viktiga utgångspunkter för förbättringsarbeten och coaching program:

 1. Alla som arbetar har två jobb, det ena är att utföra det dagliga arbetet och det andra är att förbättra arbetet. En bra arbetsplats och en bra coaching uppmuntrar förmågan att i det dagliga arbetet göra båda jobben på bästa möjliga sätt.
 2. Vi värnar om dialog, positiv problemlösning och kreativa mötesplatser med ambitionen att se att "framtiden är nu". Coachen medverkar till att skapa förutsättningar och coachingen förverkligar det.
 3. Kunskaper och kompetens inom hälso- och sjukvård finns globalt, men all verklig utveckling börjar lokalt i teamet i partnerskap med patienten/kunden. Det är i patienten och våra medarbetares mikrosystem och i relationen mellan dem som värdet utvecklas på våra tjänster och produkter. Det är viktigt att vi ser processen genom patientens perspektiv. Bra systemsyn och coaching skapar dessa möjligheter.
 4. Coacher och coaching som utvecklats i en kultur av samverkan finner de "positiva avvikarna" och stödjer aktivering av de goda krafterna på arbetsplatsen och dess processer. Samverkan och förbättringsarbete ger livslång lärande.
 5. Lärande och en lärande organisation förutsätter bra relationer och förmågan att samarbeta för att åstadkomma bäst prestationerna och barriärbrytande resultat.


Peter Senge beskriver coaching så här: (In Flaherty 2011, p.xi) …….provides a clear definition of the discipline of coaching: "…[coaching] puts the center of it's attention on how a person can help other people develop new capabilities, new horizons, and new worlds of opportunity for themselves and those around them…[coaching builds] relationships among people who are continuously learning about the changing environments in which they live and work, intervening in and moving to set aside ineffective and counter-productive habits, [to build] new skills, practices, habits and platforms for collaborating in this ever changing world."

Mot bakgrund av ovanstående citat och baserat på våra egna erfarenheter i att utveckla coaching och coacher har vi sett att coaching kommer ur förståelse för att lära av varandra och tillsammans, det vill säga samlärandets konst. Att glädjas av de goda prestationerna och hur man möjliggör ett lärande tillsammans är coachens främsta uppgift. Detta förutsätter förmågan att etablera "vinnande" partnerskap mellan alla parter och intressenter och en kultur av resultatorientering. Att gilla att identifiera gap, mäta nuet och fånga andra goda resultat formar plattformen för involverade verksamheters utmaningar och det är i detta sammanhang vår coaching kommer in.

Med hjälp av coaching stimuleras nyfikenhet och förmågan att minska gap – vilka kan finnas mellan nu och imorgon – mellan förståelse och kunnande och i att lära av varandra. Bra coaching hjälper oss att lära genom våra partners, att se dem som "kritiska vänner" – vilka genom sitt görande eller reflekterande öppnar nya frågor för oss.
Samverkan och samarbete är förutsättningar för bra utvecklingsklimat och öppnar dörren för coaching och samlärande. Gott samarbete är en nyckel att agera tillsammans med i sökandet efter ny kunskap och förståelse.

Qulturum har under 2000-talets bidragit till flera vägvinnande processer för såväl individer, patientgrupper och verksamheter. Några exempel på detta är:

Vi är nu på väg i en ny generation av coaching och ledarskap (inspirerade av bland annat Marjorie Godfrey och kvalitetsregisterarbete) där kunskapsbaserad vård, stabila uthålliga system och resurssnåla processer eftersträvas. Vi har också lärt oss att våra program och projekt kännetecknas av ännu bättre förberedelser, ett systematiskt genomförande och snabb uppföljning av de program och projekt vi genomför eller deltar i. Vi arbetar idag mer och mer med moderna verktyg och virtuella mötesplatser underlättar för oss att utveckla coaching både nära och på distans. Vi har lärt oss att coachingkunskapen kan tillämpas inom flera verksamhetsområden och med olika målgrupper. Nedan finner du exempel på pågående coachinginitiativ och kontaktpersoner. Områden och angreppssätt vi gärna berättar mer om. Tveka inte att ta kontakt om du, tillsammans med oss, vill lära mer om hur ditt verksamhetsområde med hjälp av coaching kan nå ännu bättre resultat

Kontaktpersoner för specifika områden inom coaching:

 • Coaching – effektivitet och Lean-verktyg
  Vill du veta mer kontakta Berit Axelsson
 • Coaching, att utveckla mått och mätningar
  Vill du veta mer kontakta Pernilla Söderberg
 • Coaching – Microsystem och patientsäkerhet
  Vill du veta mer kontakta Berit Axelsson
 • Coaching, processutveckling och mindre tvång inom psykiatrin
  Vill du veta mer kontakta Anna-Karin Jeppsson eller Malin Skreding
  eller
 • Coaching – Ledning och ledarskap av processer inom cancerområdet
  Vill du veta mer kontakta: Mari Bergeling eller Pernilla Söderberg
  eller
 • Coaching – ledning och ledarskap av processer inom äldreområdet
  Vill du veta mer kontakta Pernilla Söderberg eller Nicoline Vackerberg
  eller
 • Coaching – förbättringskunskap, kvalitetsregister och bättre kliniska resultat
  Vill du veta mera kontakta Peter kammerlind, Anna-Karin Jeppsson eller Anette Nilsson
  ; ;

Kontakt om coaching

Göran Henriks

Exempel på Qulturums program inom coaching

CoachingGo - ett internationellt nätverk

CoachingGo med Coachers Cafe´ är en mötesplats för den som är intresserad av coaching och arbete med förbättringar.

Filmer

När motkraft tar överhand (film, 9:30 min) - Om du kör fast när du vill förändra, hur gör man då?  Vad säger coachern? Göran Henriks, Qulturum, svarar på några frågor.

Fler filmer under Filmer om förbättringsarbete

 

Uppdaterad: 2021-01-07
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion