Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Underlag för analyser - slutenvård

Sammanhållen vård och omsorg

Mångbesökare på akuten (minst 3 besök under de senaste 6 månaderna) fördelade per kommun

Antal oplanerade återinskrivningar och undvikbara slutenvårdstillfällen per 1000 invånare i ålder 65 år eller äldre

Sammanhållen vård och omsorg, 2017, åldersgrupp 65+

 

Hotspots 2017. Vårdkonsumtion i slutenvård, 2017, åldersgrupp 65+, Region Jönköpings län

OBS! För att se info gällande vårdkonsumtion per postnummer, klicka på färgad yta

"Hotspots 2017" (öppna kartan i nytt fönster)

Kontaktperson

Marina Sumanosova
Utvecklingsledare, Qulturum,
Region Jönköpings län
marina.sumanosova@rjl.se
072-503 75 24

Underlag för analyser - primärvård

Uppdaterad: 2018-11-28
Marina Sumanosova, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion