Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Naturunderstödd rehabilitering (NUR)

NUR vänder sig till personer som är sjukskrivna eller som är i riskzonen för sjukskrivning, till följd av stressrelaterad ohälsa, såsom utmattningssyndrom.

 

NUR bygger på forskning om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress.

 

Behandlingen på NUR sker i grupp och kombinerar samtal och aktiviteter i naturen. Vi använder oss av skogen, trädgården och djur. Våra aktiviter följer årstiderna och varierar därför över året. Aktiviteterna är kravlösa utan fokus på prestation.

 

I gruppsamtalen inriktar vi oss bland annat på att öka kunskapen och mekanism vid stress, vikten av balans mellan aktivitet och återhämtning och individens förmåga att hantera sin livssituation.

 

Som patient kommer du till oss för behandling två gånger/vecka under en tio veckors period. NUR är en arbetslivsinriktad rehabilitering, med målsättning att skapa en hållbar återgång till arbetslivet.

 

Patienterna remitteras till NUR via sin vårdenhet.

 

Verksamheten är förlagd till Region Jönköpings läns naturbruksgymnasium:

Tenhults naturbruksgymnasium

Remiss

Remiss Naturunderstödd rehabilitering

Mer information

Planerade kurser och bilder från naturunderstödd rehabilitering

Styrgrupp naturunderstödd rehabilitering


 

Kontakt

(Postadress)

Tenhults naturbruksgymnasium
Huskvarnavägen 28
561 61 Tenhult

Hitta hit, se länk här

 

Teamet

Remissfrågor

Anna Ladefoged, leg. Arbetsterapeut

0722 375795

Övriga frågor
James Chadwick, Trädgårdsmästare och Teamledare

0704 290510

Camilla Alveglim, leg. Psykolog

Information till patienter

Forskning

  •  
Uppdaterad: 2019-03-12
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion