Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Naturunderstödd rehabilitering på Tenhults naturbruksgymnasium

NUR vänder sig till personer som är sjukskrivna eller som är i riskzonen för sjukskrivning, till följd av stressrelaterad ohälsa, såsom utmattningssyndrom.

 

Behandlingen på NUR sker i grupp och kombinerar samtal och aktiviteter i naturen. Vi använder oss av skogen, trädgården och djur. Våra aktiviter följer årstiderna och varierar därför över året. Aktiviteterna är kravlösa utan fokus på prestation.

 

I gruppsamtalen inriktar vi oss bland annat på att öka kunskapen och mekanism vid stress, vikten av balans mellan aktivitet och återhämtning och individens förmåga att hantera sin livssituation.

 

Som patient kommer du till oss för behandling två gånger/vecka under en tio veckors period. NUR är en arbetslivsinriktad rehabilitering, med målsättning att skapa en hållbar återgång till arbetslivet.

 

Vi som jobbar med naturunderstödd rehabilitering på Tenhults naturbruksgymnasium

Anna Ladefoged
leg. Arbetsterapeut

Camilla Alveglim
leg. Psykolog

James Chadwick
Teamledare/Trädgårdsmästare

Uppdaterad: 2019-03-07
James Chadwick, Tenhult Uppdrag, Utbildning och kultur naturbruk