Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Sjukgymnastiska bassängprogram

Träningsprogrammen är framtagna gemensamt för rehabiliteringsbassängerna inom Jönköpings läns sjukhus. Bilderna i bassängprogrammen kommer från Mobilus Professional och programmen berör flera olika funktionstillstånd.

Uppdaterad: 2019-03-27
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik