Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Sjukgymnastiska bassängprogram

Internmedicin

Internmedicin- Lungor och allergi

Internmedicin- Neurologi

Ansvarig

Annelie Winström Christersson
enhetschef
Sjukgymnastiken
Länssjukhuset Ryhov
 

Version

Fastställt

2012-10-15


 

 

Uppdaterad: 2017-11-28
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik