Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Sjukgymnastiska bassängprogram Mobilus Professional

Kvinnohälsa
 

Ansvarig

Annelie Winström Christersson
enhetschef
Sjukgymnastiken
Länssjukhuset Ryhov

Version

Fastställt

2012-10-15

Reviderat

2015-10-15

Uppdaterad: 2018-04-23
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik